Konkurransetilsynet ut mot høye renter og marginer på forbrukslån

By: HenningLån01 comments

Konkurransedirektør Lars Sørgard reagerer

Tirsdag 21. mars hadde bransjeforeningen Finans Norge en pressemøte om at bankene kom til å heve renten med 0,25%

I skrivende stund ( torsdag 21.03.2019 ) er dette blitt bekreftet av Norges Bank. Renten ble satt opp.

Konkurransetilsynets sjef Lars Sørgard var også tilstedet for å utale seg om den sterke konkurransen bankene imellom.

Sørgard var derimot mer opptatt av forbruksbankene og de høye rentene.

Konkurransedirektøren mente at de høye rentene og gode marginene på forbrukslån ga forbrukslånbankene for store incentiver til å låne ut enda mer en de ellers ville ha gjort.

Videre la han vekt på at kundene må i større grad benytte seg av den konkurransen som er i markedet og dermed bli flinkere til å bytte bank.

Har du ett forbrukslån med skyhøyrente kan du med enkle grep forsøke å gjøre noe med dette.

Konkurransen er så høy at sannsynligheten for at noen av bankene vil gi deg bedre betingelser er stor. Send inn en søknad til for eksempel Lendo og du vil motta flere nye tilbud. Husk å oppgi at du vil refinansiere slik at bankene vet at ikke du låner mer enn det du kan håndtere.

Madelin

Relaterte innlegg