Regnskapsfører kan bekrefte aksjeinnskudd

By: HenningForside,Regnskap

Regnskapsfører

Nye regler fra 2.mai 2018

Advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd i penger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap og kapitalforhøyelse fra 2. mai 2018. Stortinget vedtok endringen i aksjelovene 16. juni 2017, men ikrafttredelsen måtte vente på at Brønnøysundregistrene fikk tilpasset sine systemer til å håndtere dette. Brønnøysundregistrene melder at tjenesten Samordnet registermelding vil være utilgjengelig onsdag 2. mai fra kl. 15.30 til 20.00 i forbindelse med tilpasning til dette.

Gjelder kun innskudd gjort med penger

Med aksjeinnskudd menes det samlede innskudd til hhv aksjekapital og overkurs. Endringen gjelder for bekreftelse av innskudd i penger, både ved stiftelse av selskap og senere kapitalforhøyelse. tingsinnskudd, eller i utenlandsk valuta, gjeldskonvertering eller fondsemisjon kan fortsatt utelukkende bekreftes av en revisor.

 

Fra Sticos.

 

Relaterte innlegg

Autogear og Tripletex

aug 30, 2018

Holdingselskap

mai 06, 2018