altinn login

ALTINN ER EN NETTPORTAL OG EN TEKNISK PLATTFORM FOR Å LEVERE ELEKTRONISKE SKJEMAER TIL DET OFFENTLIGE, MEN TILBYR OGSÅ ANDRE ELEKTRONISKE TJENESTER, SOM MELDINGER FRA DET OFFENTLIGE OG INNSYNSTJENESTER I OFFENTLIGE REGISTRE. SKATTEMELDINGEN(BÅDE FOR NÆRINGSLIV OG PRIVATPERSONER) ER DEN MEST BRUKTE TJENESTEN I ALTINN. LØSNINGEN FORVALTES AV BRØNNØYSUNDREGISTRENE.

For nærmere informasjon om bruken av Altinn viser vi til www.altinn.no, hvor du finner veiledning i bruken av portalen.

INNLOGGING

Første gang du skal logge inn, må du benytte et av disse alternativene:

  • Smartkort fra Buypass
  • PIN-koder til ID-porten/MinID
  • Engangskoder fra Altinn
  • Passord (uten fødsels- eller D-nummer)

Ved første gangs innlogging må du samtykke til bruk av Altinn. Du må gi samtykke For meg selv som privatperson for å kunne rapportere for deg selv som privatperson. Dersom du skal rapportere for andre enn deg selv, må du også avgi samtykke For andre (person/virksomhet). Å avgi samtykke For andre (person/virksomhet) er nødvendig dersom du skal få delegert roller. Når du kommer inn, kan du registrere brukernavn, selvvalgt passord, e-post og mobiltelefonnummer i profilen din.

NY VIRKSOMHET

Personer med registrert rolle i Enhetsregisteret (for eksempel styrets leder eller daglig leder) vil automatisk få forhåndstildelt roller og får tilgang til bruk av Altinn på vegne av virksomheten. For å gi andre tilgang til virksomheten i Altinn, må rollene delegeres videre. Dette gjør du via Tilgangsstyring i hovedmenyen.

FULLMAKT

Regnskapsfører kan foreta signering og levering av offentlige skjema på vegne av klientene forutsatt at det foreligger en skriftlig fullmakt som oppbevares hos regnskapsføreren og at regnskapsføreren er oppført som regnskapsfører for klienten i Enhetsregisteret. Signeringsadgangen gis til daglig leder, innehaver etc. i regnskapsbyrået.

Skattedirektoratet minner i artikkel av 22.01.2008 om at regnskapsfører også må ha særskilt fullmakt for eventuelt å innhente og laste ned personlige opplysninger fra den preutfylte skattemeldingen til kundene.

LEVERE VIA DATASYSTEMER

Dersom bedriften skal levere skjema via datasystemer, må det aktuelle datasystemet være registrert med en ID og et selvvalgt passord på Altinn. Dette gjøres på Altinn under menyvalg Tilgangsstyring – Datasystemer hos en enhet som har innsendingsrettighet for bedriften. Når datasystemet registreres, blir det opprettet en ID av Altinn. Denne ID’en og det selvvalgte passordet må deretter registreres i det datasystemet man ønsker å benytte.

For nærmere informasjon om registrering av datasystemer

SLETTEDE SELSKAP

Slettede selskap kan også levere oppgaven gjennom Altinn. Slettede selskap finner du ved å gå til Min meldingsboksog velge Vis flere i nedtrekkslisten Den jeg representerer nå. Huk deretter av i boksen for Vis også slettede enheter. Når du da klikker på Oppdater, kommer også slettede selskap opp i listen.

STIFTE SELSKAP

Man kan stifte et selskap rett i altinn. Portalen har gjort det svært enkelt å stifte et AS, ved at du kan fylle ut stiftelsesdokumentene og vedtekter rett i portalen. Jeg vil legge ut en video på youtube som viser hvor enkelt dette er blitt.