Forfatter: HS

Holdingselskap

Holdingselskap Det vil ofte være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, blant annet på grunn av fritaksmodellen. Fritaksmodellen gjør at holdingselskapet i stor grad er fritatt for skatt på utbytte og for gevinst på...

Read More

Små bedrifter og økonomi

ØKONOMISK STYRING I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Små og mellomstore bedrifter har behov for god og effektiv styring selv om det ikke er så komplekst som i større bedrifter. Alle bedrifter er forskjellige. De har forskjellig...

Read More