Autogear og Tripletex

By: HenningRegnskap01 comments

Autogear elektronisk kjørebok og Tripletex reiseregning

Autogears integrasjon sender krav om kjøregodtgjørelse direkte fra Autogear til Tripletex´ reiseregningsmodul. I Tripletex dukker turene og bompengene som har blitt sendt opp som en ferdig utfylt reiseregning som kan sendes videre til godkjenning. Regnskapsføringen av kjøregodtgjørelsen vil dermed foregå automatisk.

Autogear er et norsk teknologiselskap som er spesialisert på elektronisk kjørebok til bruk i biler som brukes både i jobb og privat. Selskapet har levert elektronisk kjørebok i 10 år og har hovedkontor i Oslo.

Disse passer integrasjonen for:

Integrasjonen passer for bedrifter med folk på veien som har elektronisk kjørebok fra Autogear.

Bedrifter velger Autogear fordi de ønsker å sikre riktig kjøregodtgjørelse for de ansatte, oppfylle krav fra revisor og Skatteetaten, og unngå bortkastet tid på manuell føring.

Slik fungerer det:

  • En GPS-enhet i bilen din registrerer automatisk all kjøring og alle bompasseringer.
  • Alle turene dine kommer fortløpende inn i innboksen din i Autogear. Systemet kalkulerer beløp og avstander for hver tur.
  • Etter å ha valgt ut de turene du skal ha kjøregodtgjørelse for lager du et krav som du sender til Tripletex.
  • Kravet blir mottatt som en reiseregning i Tripletex. Reiseregningen kan inneholde en eller flere turer.
  • Reiseregningen inneholder en oversikt over kjøregodtgjørelse og bompasseringer, samt all annen nødvendig informasjon.
  • I Tripletex kan reiseregningen enkelt knyttes til et prosjekt for viderefakturering.

Relaterte innlegg