Kategori: Regnskap

Holdingselskap

Holdingselskap Det vil ofte være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, blant annet på grunn av fritaksmodellen. Fritaksmodellen gjør at holdingselskapet i stor grad er fritatt for skatt på utbytte og for gevinst på...

Read More

Små bedrifter og økonomi

ØKONOMISK STYRING I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Små og mellomstore bedrifter har behov for god og effektiv styring selv om det ikke er så komplekst som i større bedrifter. Alle bedrifter er forskjellige. De har forskjellig...

Read More

Tvangsmulgt

Skattemyndighetene kan vedta å ilegge tvangsmulkt til de som ikke leverer pliktige opplysninger, leverer åpenbart mangelfulle opplysninger, eller som ikke retter seg etter pålegg om bokføring. De ansvarlige har krav på en...

Read More
Loading

Siste kommentarer