Autogear og Tripletex

By: HenningRegnskap01 comments

Autogears integrasjon sender krav om kjøregodtgjørelse direkte fra Autogear til Tripletex´ reiseregningsmodul.

Les mer
Holdingselskap i kontorbygning

Holdingselskap

By: HenningRegnskap,Ukategorisert01 comments

Det vil ofte være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, blant annet på grunn av fritaksmodellen. Fritaksmodellen gjør at holdingselskapet i stor grad er fritatt for skatt på...

Les mer
Bedrifter i en kontorbygning

Små bedrifter og økonomi

By: HenningRegnskap

Små og mellomstore bedrifter har behov for god og effektiv styring selv om det ikke er så komplekst som i større bedrifter. Alle bedrifter er forskjellige.

Les mer
en ansatt regnskapsfører i et regnskapskontor

Regnskapsfører kan bekrefte aksjeinnskudd

By: HenningForside,Regnskap

Advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd i penger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap og kapitalforhøyelse fra 2. mai 2018.

Les mer
Person som har fått tvangsmulgt

Tvangsmulgt

By: HenningRegnskap,Ukategorisert

Skattemyndighetene kan vedta å ilegge tvangsmulkt til de som ikke leverer pliktige opplysninger, leverer åpenbart mangelfulle opplysninger, eller som ikke retter seg etter pålegg om bokføring. De ansvarlige har...

Les mer
5 gode grunner til å

5 grunner til å bruke regnskapsfører

By: HenningRegnskap,Ukategorisert

Bruker regnskapsfører skal være både tidsbesparende og lønnsomt. Det finnes i dag veldig mange regnskapsførere å velge i.

Les mer

Tripletex

By: HenningRegnskap

Med Tripletex har du muligheten til å velge de modulene du behøver. Alle modulene er integrert og derfor passer Tripletex små som store virksomheter.

Les mer