KAPITAL OG LÅN

Når man starter en virksomhet trenger man ofte å gjøre noen investeringer. Dette skaffer man seg enten med egenkapital eller gjeld. En nyoppstartet bedrift får sjeldent eller aldri lån uten sikkerhet fra eier eller i eiendeler. Starter man et AS har man aksjekapitalen ( fratrukket kostander til stiftelse) som man kan bruke til drift og investeringer. Ofte er behovet mye større enn dette. Det er viktig at man har en plan på hvordan man skal skaffe seg denne kapitalen. Det finnes noen muligheter.

  • Låne penger
  • Emisjon (man får med andre eiere som skyter penger inn i selskapet)
  • Har man selv kapital kan man låne inn eller øke aksjekapitalen selv
  • Crowdfunding
  • Eksterne investorer
  • Factoring ( selge sine fakturaer )

LÅNE PENGER

Når en virksomhet har behov for penger er det vanligste å låne penger. Som oftest låner mindre selskaper av eier eller andre nærstående til selskapet. Dette kan være familie eller venner. I slike tilfeller er det lurt å lage en låneavtale slik at alle forhold er avtalt på forhånd. Skal man låne penger av privatpersoner eller en annen virksomhet er et velkjent råd å avtale alt skriftlig slik at det ikke er noe uklart om betingelser for tilbakebetaling. Man lager en nedbetalingsplan, avtaler renter osv. et annet råd er, hvis man skal låne av nærstående, å avtale alt når man er «venner». ingen vet hva fremtiden bringer og skulle man i ettertid bli uvenner, skilles eller for samboere flytte fra hverandre er det veldig greit å ha en avtale på plass.

Skal du låne penger av bank eller annen finansinnstitusjon kikke nærmere på vår side om lån.

EMISJON

Har man allerede drift og har behov for kapital kan man gjøre en emisjon. Dette betyr at man henter inn mer penger gjennom å utstede flere aksjer. Da kan man velge om man vil at eksisterende aksjonærer eller nye aksjonærer skal få kjøpe. Det er flere ting man må tenke på når man skal gjøre dette.

FACTORING ( SELGE FAKTURAENE )

I enkelte perioder kan det være likviditetsproblemer. Man har mye utestående hos kunder med lang betalingsfrist eller kundene betaler veldig sent. Da kan man selge sine fakturaer til en tredjepart. Da vil du få oppgjør med en gang. Dette har en pris så gjør undersøkelser før du inngår en slik avtale. I løpet av våren vil Tripletex komme med dette integrert i regnskapsprogrammet/fakturaprogrammet slik at du enkelt får oversikt over det koster og selge en faktura. Les mer her. Dette i samarbeid med Aprila Bank. Du kan lese om disse her.