Innovasjon Norge skal bidra til nyskapning i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. De profilerer også norsk næringsliv og Norge som reisemål.

innovasjon Norge jobber med et bredt arbeidsfelt. Men i all hovedsak har de tre hovedsarbeidsområder.

 • Entreprenørskap
 • Vekst i bedrifter
 • Innovasjonsmiljøer

De skal i hovedsak legge vekt på internasjonalisering og spesielt den ressurs kvinner og unge representerer.

For et nystartet selskap har de flere muligheter for støtte. Dette er delt inn i lån og tilskudd.

 • Markedsavklaringstilskudd
 • Oppstartslån
 • Miljøteknologi – Tillskudd til fremtidens løsninger
 • Kommersialiseringstilskudd
 • Innovasjonslån
 • Innovasjonskontrakter
 • Presåkornkapital
 • Tilskudd til mentor for gründerbedrifter
 • EU-finansiering
 • Såkornfond
 • SkatteFunn
 • Koinvesteringsfond i Nord-Norge