AUTOGEAR

Autogear er en elektronisk kjørebok som lagrer all din kjøring og kalkulerer beløp og avstander. Skriver du kjøregodtgjørelse gir dette stor tidsbesparelse. Dersom du har firmabil gir dette dokumentasjon på bilbruken og er uunværlig ved bokettersyn.

Mer informasjon om Autogear her

REGLER FOR KJØREBOK

Det er etter skattereglene ingen generell plikt til å føre kjørebok. Skattemyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av eventuell yrkeskjøring.

Fra og med inntektsåret 2016 er det innført et krav om elektronisk kjørebok ved individuell verdsettelse av skattepliktig fordel for yrkesbiler, samt for å kunne redusere standardfordelen ved særlig omfattende yrkeskjøring (over 40 000 km pr. år).

En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket, og må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren.

Formålet med elektronisk kjørebok er fra arbeidsgivers side å oppfylle skattelovgivningens «krav» til dokumentasjon. Det vil ikke være nødvendig å registrere øvrige opplysninger for å oppfylle kravet til dokumentasjon, ei heller i den elektroniske kjøreboken.

En kjørebok som inneholder tilstrekkelige opplysninger til at det kan tas stilling til spørsmålet om lønnsinnrapportering, er tilfredsstillende dokumentasjon etter bokføringsreglene.

En kjørebok som dokumenterer lønnsinnrapporteringen, er oppbevaringspliktig i 5 år, dette vil også gjelde elektronisk kjørebok.

SPAR TID OG PENGER MED ELEKTRONISK KJØREBOK.

Å føre kjørebok manuelt er et tidkrevende arbeid, og ofte glemmer vi å logge all kjøring. Autogear er en elektronisk kjørebok som lagrer all din kjøring og kalkulerer beløp og avstander. Skriver du kjøregodtgjørelse gir dette stor tidsbesparelse. Dersom du har firmabil gir dette dokumentasjon på bilbruken og er uunværlig ved bokettersyn.

Dine ansatte kan altså bruke tiden sin til å arbeide og ikke på unødvendig administrative oppgaver.

Autogear elektronisk kjørebok er skreddersydd for biler som brukes både i jobb og privat.
Den krever ingen montering, og sparer deg for både tid og penger – Alltid tilgjengelig, og full kontroll.

Med Autogear kjørebok får du en automatisk oppdatert kjørebok som skiller mellom privat -og næringskjøring.

Selv for små bedrifter ligger det sparing i å innføre elektronisk kjørebok.

DIGITALISER DEN MANUELLE KJØREBOKEN.

For å kunne kreve kilometergodgjørelse må hver enkelt tur man kjører logges nøysommelig med dato og klokkeslett, hvor man har reist fra og til og nøyaktig antall kilometer. Mange kjenner seg nok igjen at kilometertelleren har blitt skrudd på for sent eller ikke i det hele tatt, og som arbeidstaker går man glipp av penger.

En kjørebok er dokumentasjon av hver enkelt tur man kjører

Ingen kjørebok, ingen kjøregodtgjørelse. Årsaken til at man må dokumentere bilbruken kan være flere. Enten bruker man privat bil i arbeid og skal få kompensasjon for bilbruken eller så har man en firmabil som man av skattemessige årsaker skal dokumentere ikke brukes privat.

Som nevnt skal det registreres hvor man startet og stoppet turen, når man kjørte, formål med turen, hvor langt man kjørte, bompasseringer og lignende. Innholdet i kjøreboken bestemmer om den tilfredsstiller krav til en offentlig godkjent kjørebok. Det betyr at en godkjent kjørebok kan skrives med papir og penn. Med en elektronisk kjørebok digitaliserer, automatiserer og erstatter man den manuelt førte kjøreboken. Og en elektronisk kjørebok gir også en mest mulig riktig registrering. Den er tidsbesparende og oversiktlig, og den oppfyller alle krav fra skatteetaten.

INGEN INSTALLASJON ELLER VERKSTEDSBESØK.

En elektronisk kjørebok består av en GPS-enhet til bilen din som dokumenterer hver enkelt tur du kjører.

Autogear sin løsning krever ingen installasjon eller verkstedbesøk. GPS-enheten plugges enkelt inn i bilens diagnoseport (OBD2-porten). Enheten har et innebygget SIM-kort som automatisk sender kjøreloggen til en web-basert kjørebok. Så fort GPS-enheten er plugget inn slår den seg på og starter å sende bilens posisjon til din kjørebok. All datatrafikk fra SIM-kortet er inkludert i abonnementprisen.

INTEGRASJON MOT TRIPLETEX

Bruker du i dag Tripletex som regnskapsprogram eller trenger nytt regnskapsprogram er Autogear et smart valg for deg, Fra og med august 2018 er Autogaer integrert med Tripletex og reisene dine blir automatisk ført som reiseregning. Dette innebærer automatisk registrering av kjøreturer og bompasseringer.

Priser fra 99,-/mnd.

Bestill her

BRUK AV EGEN BIL

Her er satsene for 2018 ved bruk av egen bil:

Type godtgjørelseStatens satsSkattefri sats
Egen bil 0 – 10 000 kmkr 3,90 pr. kmkr 3,50 pr. km
Egen bil over 10 000 kmkr 3,90 pr. kmkr 3,50 pr. km
Egen bil – drivstoff inkl. bomavgiftkr 4,00 pr. kmkr 3,50 pr. km
Tillegg for passasjererkr 1,00 pr. kmkr 1,00 pr. km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveikr 1,00 pr. kmkr 1,00 pr. km
Tillegg for bruk av tilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 m3)kr 1,00 pr. kmkr 1,00 pr. km

BRUK AV ANDRE EGNE FREMKOMSTMIDDEL (INKL. EL-BIL)

Type godtgjørelseStatens satsSkattefri sats
EL-bilkr 3,90 pr. kmkr 3,50 pr. km
Motorsykkel over 125 ccmkr 2,95 pr. kmkr 2,95 pr. km
Moped og motorsykkel t.o.m. 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidlerkr 2,00 pr. kmkr 2,00 pr. km
Snøscooter og ATVkr 7,50 pr. kmkr 7,50 pr. km
Båt med motorkr 7,50 pr. kmkr 7,50 pr. km
Tillegg for passasjererkr 1,00 pr. kmkr 1,00 pr. km