Finanstilsynet har sendt ut forslag til ny forskrift for forbrukslån fredag 31.08.2018.

Forslaget til ny forskrift er sendt til Finansdepartementet. I forslaget heter det at det skal stilles absolutte krav til:

  • Lånesøknaden skal vurderes ut i fra utfyllende informasjon fra ligningsdata og det nye gjeldsregisteret. Inntekten skal sjekkes mot tilgjengelig ligningsdata og gjeld mot gjeldsregisteret
  • Kunden skal også vurderes om han/hun har tilstrekkelig midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en renteøkning på 5% på den samlede gjelden.
  • Hvis samlet gjeld utgjør mer enn 5 ganger inntekten skal ikke lån innvilges.
  • Låneavtalen skal inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid. Det skal ikke innvilges lån med løpetid over 5 år.

Forslaget som vil gjøre størst endring er at løpetiden reduseres til 5 år. I dag har mange banker satt makstiden til 15 år. Av hensyn til forbrukerne vil det ikke bli gitt noe unntak fra kravene som stilles til lånesøknaden.

Les hele meldingen fra Finanstilsynet her