Forbrukslånbanker får tilsnakk av Finanstilsynet

By: HSLån01 comments

(NTB) Finanstilsynet har sendt ut en pressemelding som gjelder et tilsyn de har gjort hos Bank Norwegian, Easybank, Instabank, Komplett Bank, Monobank og Santander Consumer Bank. Formålet har vært å finne ut mer om bankenes utlånspraksis.
Rapporten viser nedslående lesning for bankene. Det er avdekket flere mangler og brudd på viktige bestemmelser i retningslinjene. Bankene har ikke tilpasset seg, eller først akkurat nå, de nye retningslinjene som kom.
Det er ikke tatt nok hensyn til låntakers evne til å tilbakebetale lånet. Dette fordi det ikke er tatt nok hensyn til alle relevante utgifter eller lagt for liten vekt på utgiftene.
Mange kunder har derfor fått forbrukslån som ikke skulle hatt det.
Andre ting som er oppdaget er at kunder har fått tilbud om høyere lån enn det de opprinnelig hadde søkt om. Finanstilsynet mener at en slik praksis ikke er forenlig med god forretningskikk.

Pressemelding

Relaterte innlegg

Leave A Comment