Gjeldsregisteret kommer i 2019. Hva betyr det for deg?

By: HenningLån

Gjeldsregisteret kommer i 2019. I sitt forsøk på å stoppe den store økningen i forbrukslån og annen usikret gjeld, innføres det i 2018 ett gjeldsregister. Det vi si at usikret gjeld skal registreres i et register. Slik får banker og kredittinstitusjoner en bedre oversikt over gjelden til søker.

Siden behandlingen av lånesøknader for forbrukslån stort sett gjøres automatisk vil det si at det er Skattemeldingen for året før som legges til grunn for behandlingen av lånesøknaden. Man har derfor, under dagens system, hatt muligheten til å ta opp flere lån innenfor samme år uten at disse har vært registrert. Dette blir det nå slutt på.

Det ser mye bedre ut for din fremtidige kreditt at du i stedet for 5 långivere har en. Du vil få et mye lavere terminbeløp å betale. Månedlig gebyr vil også reduseres til ett.

Dette kan være med på å gi deg den kredittverdigheten du trenger når du på et senere tidspunkt skal kjøpe deg ny leilighet, hus, bil eller campingvogn.

Skattemeldingen

Til nå har skattemeldingen vært et sentralt dokument ved nye låneopptak. Det vil det fortsatt være men med inntoget av gjeldsregisteret har bankene enda et verktøy for å vurdere din låneevne. Problemet med at skattemeldingen er blitt brukt someneste dokument er at lån som er tatt opp inneværende år ikke er synlig på skattemeldingen før året etter. Hvis du ikke oppgir dette selv vil ikke lånegiveren ha noen mulighet for å oppdage dette. Som tiltak mot at den stigende gjeldsgraden fortsetter å øke kommer derfor gjeldsregisteret.

Forbruksgjelden blant normenn er nå passert 100 milliarder kroner og er fortsatt økende. Dette er ment som et tiltak for å redusere denne veksten.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret skal gjøre det mulig å sjekke hvor mye forbrukslån og kredittkortgjeld forbrukeren har og sikre at man ikke får mer gjeld enn det som er forsvarlig. Det er kun usikret gjeld som skal inn i registeret. Sikret gjeld som bolig- og billån får låneforetakene oversikt over i egne registere som Kartverkets grunnbok og løsøreregisteret.

Gjeldsinformasjnsloven

Det er gjeldsinfomasjonsloven som er grunnlaget for det nye gjeldsregisteret. Den sier at: Lovensformål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv registrering og utlevering av gjeldsopplysninger for å bidra til bedre kredittvurderinger og forebygge gjeldsproblemer blant enkeltpersoner.

Samle lån her

 

Relaterte innlegg