Holdingselskap

By: HenningRegnskap,Ukategorisert01 comments

 

Holdingselskap

Det vil ofte være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, blant annet på grunn av fritaksmodellen. Fritaksmodellen gjør at holdingselskapet i stor grad er fritatt for skatt på utbytte og for gevinst på aksjer, andeler og finansielle instrumenter som faller inn under fritaksmodellen. Man må huske på at tap ved realisasjon av aksjer og andeler, som faller inn under samme kategori, vil man ikke ha fradrag for tap.

Har du flere selskaper kan du samle eierskapet til selskapene i et selskap. Det kan være flere fordeler med dette. Se overføring av konsernbidrag under.

Utbytte

For utbytte som kommer under fritaksmodellen må man som hovedregel inntektsføre 3 %. Eksempel: 100 000 kr i utbytte. Inntektsføre 3 000 kr, noe som gir  690 kr i skatt. (23 % for 2018)

Det at du slipper med lite skatt på utbytte i et holdingselskap gjør at du kan bruke disse pengene på andre investeringer eller flytte pengene til annet selskap du måtte eie uten å betale skatt først.

Salg av datterselskap (driftsselskap)

På et tidspunkt skal du kanskje selge driftsselskapet ditt. Gevinst på salget av dette selskapet vi for en personlig eier bli skattet med en gang. For et holdingselskap vil denne gevinsten falle inn under fritaksmetoden og du kan beholde hele beløpet i holdingselskapet. Du står fritt til å investere disse pengene på nye prosjekter eller overføre til annet selskap som ditt holdingselskap kontrollerer.

Konsernbidrag

Et holdingselskap som eier eller kontrollerer flere datterselskaper kan overføre konsernbidrag mellom selskapene. Hele poenget med denne ordningen er at en slik eierstruktur er å anse som et konsern. Ordningen, litt forenklet, gjør det da slik at konsernet som helhet ikke skal ha en større skattebelastning enn om det skulle vært et selskap. Det vil si at hvis selskap A har et overskudd på 100 000 kr og selskap B et underskudd på 100 000 kr. Begge selskapene er eiet av Holding C, kan man overføre konsernbidrag fra A til B slik at det samlede resultatet i konsernet null og konsernet ikke betaler skatt.

Relaterte innlegg