Innovasjon Norge

By: HenningUkategorisert01 comments

Søk om støtte

Har du en god idé kan det være lurt å ta en kikke på Innovasjon Norge sine sider. Det finnes mange støtteordninger der som du kanskje kan benytte deg av. Kort oppsummert kan de hjelpe deg med disse tingene:

  • Rådgivningstjenester
  • Nettverk og kometanse
  • Finansiering
  • Verktøy og hjelpemiddler
  • Bistå som en global problemløser

Av alle oppstartbedrifter er det kun 2% som får støtte. Hvem er så de og hvorfpr er det akkurat de som får støtte? Du må stort sett oppfylle noen kriterier for å få støtte, hvor av det viktigste kanskje er at du må representere noe nytt i markedet samt at du må ha planer om vekst. De skal også ha tro på gründerens gjennomføringevne og at en eventuell finansiering fra de er en utløsende faktor for at prosjektet blir gjennomført.

Innovasjon Norge har som mål at verdier skal skapes over hele landet. Så i tillegg til landsdekkende ordninger har de noe særskilte ordninger som gjelder i distriktene. Her gjelder egne krav og kriterier. Sjekk om du bor i en kommune med slike særskilte ordninger.

Når du søker

Det er viktig at det kommer klart frem i søknaden din at du oppfyller disse kravene.

Selskapene må selv overbevise Innovasjon Norge om at prosjektet har nyhetsverdi, vekstpotensial og gjennomføringsevne. Kommer ikke dette tydelig frem vil ikke selskapet kvalifisere seg i konkurransen om Innovasjon Norges midler. 

Søk her

Relaterte innlegg