Garantiordning – lån til bedrifter

By: HenningLån0 comments

Lån i banken for småbedrifter

Ny låneordning for bedrifter. I forbindelse med corona-krisen har staten kommet med en garantiordning for en låneordning som bedrifter kan benytte seg av. Kort fortalt går dette ut på at staten garanterer for 90% av lånet mens bankene tar risiko på siste 10%.

Denne artikkelene gjelder for endringer i låneordningen gjort til og med 2. april 2020. Den store forskjellen fra det første utkastet er at store bedrifter også er innbefattet i den siste oppdaterte versjonen av ordningen.

Driver du en stor, mellomstor eller liten bedrift må du selv ta kontakt med banken. Som regel er det informasjon om ordningen på bankens nettside om hvordan du søker. Det er lagt opp til at dette skal være svært enkelt og gå raskt. Foreløpig er det satt en tidsfrist til 01. juni 2020. Men regjeringen har åpnet for at ordningen kan bli videreført.

Det du trenger av dokumentasjon vil du få vite av din bank. Typisk dokumentasjon du bør ha klart er siste avlagte årsregnskap, oppdatert regnskap for i år samt balanse. Man må ellers oppfylle følgende kriterier for å søke:

 • Må være registrert i Foretaksregisteret. Alle aksjeselskaper er registrert der. Skulle du ha behvo for firmaattest kan du skaffe denne på Altinn.
 • Din bedrift kan ikke ha flere enn 250 ansatte
 • Ikke høyere enn 493 mill. kroner i omsetning i 2019
 • Er din bedrift en del av et konsern, vil disse tre vilkårene bli bedømt samlet for hele konsernet
 • Bedriften må ha et akutt behov for likviditet
 • Må være lønnsom under normale markedsforhold
 • Formålet må være å dekke driftsutgifter. Låneordningen kan også brukes til å dekke eksisterende gjeld.
 • Låneordningen kan med visse betingelser også brukes til å gjøre investeringer.
 • Kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheder pr 31.12.2019. Bedriften må altså ha “livets rett” også etter koronakrisen
 • Det må opplyses om evt. statstøtte eller om det er søkt om lån i flere banker.

Hva kan man få i lån?

Det er lagt noen føringer om hva man kan få i lån:

 • Maksimalt man kan få i lån er kr 50 mill. kroner. For de største bedriftene er denne grensen 150 mill. kroner
 • Lånet må ikke utgjøre mer en 25% av bedriftens omsetning i 2019 eller 2x lønnskostnadene i 2019.
 • Er bedriften en del av et konsern ser man på konsernet i sin helhet.

Lånevilkår

Så langt det lar seg gjøre skal slike lån ha de samme betingelser som lån gitt under en normal markedssituasjon. Disse lånene kan gis som kassekreditt eller som nedbetalingslån. Det skal ikke brukes til å nedbetale annen gjeld til banker eller kredittforetak. Kan løpe i inntil 3 år og det kan gis avdragsfrihet i inntil 12 måneder. Det betales en garantiprovisjon til staten på 0,5% av lånebeløpet.

Skulle din bedrift ikke kvalifisere for et lån kan siste utvei være et forbrukslån.

Relaterte innlegg

Leave A Comment