Regnskap

Autogear og Tripletex

Autogear og Tripletex

Autogear elektronisk kjørebok og Tripletex reiseregning Autogears integrasjon sender krav om kjøregodtgjørelse direkte fra Autogear til Tripletex´ reiseregningsmodul. I Tripletex dukker turene og bompengene som har blitt sendt opp som en ferdig utfylt reiseregning som...

Holdingselskap

Holdingselskap Det vil ofte være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, blant annet på grunn av fritaksmodellen. Fritaksmodellen gjør at holdingselskapet i stor grad er fritatt for skatt på utbytte og for gevinst på aksjer, andeler og finansielle instrumenter...

Små bedrifter og økonomi

ØKONOMISK STYRING I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Små og mellomstore bedrifter har behov for god og effektiv styring selv om det ikke er så komplekst som i større bedrifter. Alle bedrifter er forskjellige. De har forskjellig behov ut i fra hvilken bransje de tilhører...

Regnskapsfører kan bekrefte aksjeinnskudd

Nye regler fra 2.mai 2018 Advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd i penger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap og kapitalforhøyelse fra 2. mai 2018. Stortinget vedtok endringen i aksjelovene 16. juni 2017, men...

Tvangsmulgt

Skattemyndighetene kan vedta å ilegge tvangsmulkt til de som ikke leverer pliktige opplysninger, leverer åpenbart mangelfulle opplysninger, eller som ikke retter seg etter pålegg om bokføring. De ansvarlige har krav på en realistisk frist til å utføre de påkrevde...

5 grunner til å bruke regnskapsfører

Bruker regnskapsfører skal være både tidsbesparende og lønnsomt. Det finnes i dag veldig mange regnskapsførere å velge i. Her er 5 grunner til å benytte regnskapsfører. Frigjør tid til det du faktisk skal fokusere på. For at du skal kunne lykkes med din bedrift så må...

Tripletex

Tripletex

Tripletex – Et komplett nettbasert økonomisystem med prosjekt og timeføring. Med Tripletex har du muligheten til å velge de modulene du behøver. Alle modulene er integrert og derfor passer Tripletex små som store virksomheter.   Følgende...

Regnskap

Regnskap

Regnskap Et enkelt og lettvindt regnskap? Høres for mange ut som en umulighet. Jeg skal ikke overdrive, det kreves noe egeninnsats. Gjør man en liten jobb når man starter, får man masse igjen for dette senere. Et strømlinjeformet regnskap krever i all vesentlighet 2...

Siste kommentarer