Det første man må gjøre når man skal starte med en virksomhet er å bestemme seg for hvilken selskapsform man skal velge. Viktig at man tenker i gjennom dette før man starter. De vanligste selskapsformene i dag er:

  • AS
  • Enkeltpersonsforetak
  • ANS/DA
  • NUF

Under viser jeg de viktigste forskjellene mellom foretaksformene. Du må også i minne om ansvaret du har som innehaver eller aksjonær. Juridisk vil et AS/NUF bli sett på som et eget skattemessig og anvsrlig subjekt. I enkeltpersonsforetak og ANS/DA vil du som privatperson bli holdt ansvarlig.

EnkeltpersonforetakANS/DAAS/NUF
Krav til kapital00kr 30 000

Aksjeselskap er den vanligste selskapsformen. Risikoen er begrenset til den innbetalte aksjekapitalen. Selskapsformen er regulert av aksjeloven