Serielån

By: HenningLån

Et serielån kan være en type lån som er velegnet dersom du låner mot et objekt som kan tenkes å gå ned i verdi. Det gjelder for eksempel forbruksvarer og biler. Hvis renten i Norge går opp over tid, og boligprisene stagnerer eller til og med faller, kan det samme være tilfelle med boliggjeld. Med serielån betaler du mer aggressivt på lånet ditt i starten av låneperioden. Du kan derfor holde tritt med et eventuelt verditap. Da slipper du risikoen ved at objektet blir mindre verdt enn det du skylder. Du slipper å ende opp med et lån som er høyere enn verien på det du har lånt penger til.

To typer lån

Den mest vanlige typen lån i dag er ikke serielån, men annuitetslån. Kjennetegnet ved et annuitetslån er at terminbeløpene alltid er de samme. Har du fast rente, eller at terminbeløpet bare varierer med rentenivået, dersom du har flytende rente. I dette tilfellet betaler du i begynnelsen mest rente og lite avdrag Denne balansen forskyver seg over tid etter som det gjenstående beløpet reduseres. Mot slutten betaler du nesten bare avdrag.

Serielån, derimot, fungerer ikke på denne måten. Med serielån er det ikke terminbeløpet som ligger fast, det er avdraget, altså den virkelige nedbetalingen på lånet. Du betaler ned like mye hver måned. I tillegg kommer renteutgiftene, som først og fremst vil avhenge av hvor mye du skylder til en hver tid (pluss eventuell fluktuasjon i rentenivået). Det betyr at når du skylder mer – det vil si, i den første nedbetalingsfasen – betaler du også mer. Etter hvert som du betaler ned lånet, vil du betale mindre og mindre terminbeløp for hver eneste termin.

Vurder alternativene ut fra din livssituasjon

Det kan være lurt å tenke over dine fremtidige inntektsmuligheter når du bestemmer deg for om serielån passer for deg. Mange vil si at det passer bedre dersom du må forvente å få lavere inntekt på sikt, for eksempel dersom du snart skal bli pensjonist. Hvis du imidlertid er ung og har en lovende karriere foran deg, kan kanskje annuitetslån være mer komfortabelt i etableringsfasen. Husk også at det er skattemessige konsekvenser av hva du velger, fordi det er rentene som er nøkkelen til skattefradrag for gjeld.

Relaterte innlegg