Fra skattefunn sine sider:

HVA ER SKATTEFUNN

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Få 20 prosent (evt. 18 prosent) av prosjektkostnadene i skattefradrag.(ILLUSTRASJONSFOTO: THOMAS KEILMAN / FORSKNINGSRÅDET)

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Forskningsrådet gjør en faglig vurdering av innholdet og kvaliteten i prosjektet, og avgjør om det oppfyller kriteriene for SkatteFUNN, slik at bedriften kan kreve skattefradrag for kostnadene i prosjektet.

Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om skattefradrag for SkatteFUNN-prosjektet, basert på revisorattesterte kostnader knyttet til godkjente og gjennomførte aktiviteter i prosjektet.  Skatteetaten kan innfri hele fradragskravet, deler av det, eller avslå kravet. De kan imidlertid ikke overprøve godkjenningen av selve prosjektet. Støtten gis gjennom skatteoppgjøret, enten som fradrag i skatt, eller som kontant tilskudd dersom bedriften ikke går med overskudd.

For mer informasjon om ordningen, se Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift (gjeldende fra og med regnskapsåret 2017).