Avvikle og slette et aksjeselskap kan være en svært komplisert prosess. Det er derfor viktig at vi får et så korrekt overblikk over virksomheten som mulig. Vi må derfor be om at de vedlegger et oppdatert regnskap eller beskriver situasjonen for selskapet ditt så godt som mulig. Vi gir fastpris sa langt dette lar seg gjøre.

KORT BESKRIVELSE AV PROSESSEN:

 • Generalforsamling vedtar oppløsning og velger avviklingsstyre
 • Vedtaket sendes Brønnøysundregisteret
 • Kunngjøring av oppløsning og kreditorfristen løper ( 6 uker )
 • Kjente kreditorer gis informasjon om beslutningen
 • Det utarbeides avviklingsbalanse og en fortegnelse over selskapets
 • eiendeler, rettigheter og forpliktelser
 • Avviklingsbalansen og fortegnelsen revideres
 • Avviklingsstyret realiserer eiendeler og gjør opp forpliktelser
 • Levere skattemelding med krav om forhåndsfastsetting
 • Skatteoppgjør mottas og eventuell skyldig/til gode skatt gjøres opp
 • Utdeling aksjonærer
 • Endelig avviklingsoppgjør
 • Revisjon
 • Endelig avviklingsoppgjør vedtas av generalforsamling
 • Vedtak registreres i Brønnøysundregistrene
 • Aksjonæregisteroppgave

Som det fremgår av listen over er det en god del jobb med avvikling av et aksjeselskap. Arbeidsmengden kan variere stort avhengig av hva slags drift og hvordan regnskapet ser ut.

En forutsetning for å kunne avvikle et AS er at det finnes eiendeler til å dekke eventuelle forpliktelser selskapet måtte ha.

Prosessen kan ikke ta mindre enn 6 uker og normalt ikke lenger enn 12 måneder. Det er ingen gebyrer for sletting av selskapet.

GENERALFORSAMLINGEN VEDTAR OPPLØSNING OG VELGER AVVIKLINGSSTYRE

Dette er et vedtak som krever 2/3 av stemmene. Generalforsamlingen må også velge et avviklingsstyre, ofte er dette samme styre som selskapet allerede har registrert. Som med et vanlig styre kan det bestå av kun en person.

INNSENDING TIL BRØNNØYSUNDREGISTERET

Når generalforsamlingen har vedtatt oppløsning må dette meldes til Brønnøysundregisteret. Dette gjør man ved å sende inn samordnet registermelding. Dette finner du på altinn. Når dette er meldt kunngøres dette og kreditorfristen starter å løpe.

Denne er 6 uker.