Små bedrifter og økonomi

By: HenningRegnskap

ØKONOMISK STYRING I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER
Små og mellomstore bedrifter har behov for god og effektiv styring selv om det ikke er så komplekst som i større bedrifter. Alle bedrifter er forskjellige. De har forskjellig behov ut i fra hvilken bransje de tilhører eller hvor mye kompetanse de besitter selv. Bedrifter i dette segmentet blir ofte veldig fokusert på selve driften. Er man snekker så har man som oftes mer enn nok med å fokusere på selve jobben. Man har tidsfrister og kunder man hele tiden må forholde seg til. Det vi ser at man derfor ofte ikke prioriterer sin egen virksomhet. Administrasjon og økonomi i egen bedrift sees på som et nødvendig onde. Faren med dette er at man ikke ser faresignaler eller områder med potensiell forbedring og får gjort noe med dette. Korrekt økonomisk oversikt over egen bedrift kan for eksempel være svært kritisk for et styre. Selv om i små bedrifter består ofte styret av eier/eiere selv og ingen andre er styreansvaret svært viktig å forstå. Styret kan personlig bli ansvarlig for mye av det som skjer i selskapet.

Det er derfor å anbefale at man setter seg inn i regelverkene som gjelder for nettopp din bransje og ikke minst ditt ansvar som styreleder, daglig leder eller styremedlem.

Skaff deg de nødvendige verktøyene for deg og din bedrift slik at du kan styre effektivt og med oversikt.

Relaterte innlegg