Små bedrifter og økonomi

By: HenningØkonomi

 

Det starter med likviditet

Det aller første utfordringen man støter på når man har startet opp, og ofte mange ganger siden, er likviditet. Norge består av små og mellomstore bedrifter og nesten alle opplever utfordringer med likviditete en eller annen gang. Dette har jeg opplevd i de fleste bedrifter jeg har jobbet med. Lage likviditetsbudsjetter kan være svært krevende og jeg mener man ikke skal bruke tid på det hvis man ikke får til et som er bra. Et dårlig budsjett har ingen verdi.

Oppstart

Når man starter opp en ny virksomhet har man ofte ikke tatt høyde for alle kostnadene som kommer i starten. Man har kanskje ikke full oversikt over moms, skatter og avgifter som kan løpe fra dag 1. jeg har sett mange bedrifter gå nedenom pga for liten arbeidskapital, jeg har sågar opplevd dette selv. Ideen kan være så god den bare vil, men har man ikke kapital til å få satt skikkelig i gang hjelper det lite. Det er derfor viktig at man tenker nøye over hvor mye kapital man trenger før man setter i gang. Dette varierer selvfølgelig fra bransje til bransje. Starter man opp som f.eks konsulent trenger man kanskje bare en laptop i starten. Skal man derimot starte med varehandel kan det være svært kapitalkrevende.

Løsninger

Bankene er svært tilbakeholdne med å gi nye bedrifter lån, ikke forvent dette uten sikkerhet i egen bolig eller andre verdier. På vår nettside skal jeg forsøke å gi noen tips og råd rundt dette og hvordan man kan gjøre det i starten. Jeg skal ta for meg noen branjer og se på muilghetene man har.

Relaterte innlegg