Test ut Starte as! Alle som starter as får dette gratis frem til:

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Starte AS – Slik gjør du det enkelt!

For kun 990,- eks mva får du all hjelp frem til selskapet er registrert

«Vi inkl også godkjennelse av aksjekapital noe det som regel er tillegg for på andre sider. Banker kan ta opp til 5000 kr i gebyr for dette.»

Kun 990,- eks mva!

Alle dokumenter du trenger

 • Åpningsbalanse
 • Aksjebok 
 • Styreprotokoll

I tillegg

 • Registrering i Brønnøysundregisteret
 • All hjelp du trenger
 • Penger tilbake hvis ikke fornøyd
 • Tjenesten levert av autorisert regnskapsfører

Slik fungerer det

Når du trykker på » Start AS her» knappen må du fylle inn all informasjonen vi trenger for at vi skal kunne lage de nødvendige dokumentene. Du kan gi oss beskjed om endringer helt frem til vi har sendt inn registreringen.

 1. Fyll ut skjemaet. Vi sender deg dokumenter i løpet av kort tid
 2. Kontakt en bank og opprett en konto for AS under stiftelse og sett inn den aksjekapitalen du har valg  (min 30 000 kr ) Hos de fleste banker kan du gjøre dette på nettet. Kontakt banken hvis du er i tvil om hvordan dette gjøres.
 3. Når beløpet er innbetalt sender du oss en bekreftelse på at beløpet er innbetalt. Dette får du av banken.
 4. Vi registrerer selskapet. Du får beskjed på epost fra Altinn.no at du kan signere meldingen elektronisk.
 5. Du mottar melding fra Foretaksregisteret at selskapet er registrert. I dette brevet får du en firmaatest som viser de opplysninger som er registrert. Her står også organisasjonsnummeret til virksomheten.
 6. Du kan starte.

Les mer om det å drive under i vår blogg. Her står det mer om finansiering, mva-registrering og mye mer som kan være nyttig å vite om. Trenger du regnskapsfører kan du se på vår side for regnskapsførere.

Aksjeselskap på dagen.

Vi har 2 selskap til salgs som kan overdras på dagen. Dette er selskap som har org.nr klart og kan overdas etter nærmere avtale.

Selskap 1: pris kr 10 000

Selskap 2: pris kr 10 000

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Gjeldsregisteret kommer i 2018. Hva betyr det for deg?

Gjeldsregisteret kommer i 2018. I sitt forsøk på å stoppe den store økningen i forbrukslån og annen usikret gjeld, innføres det i 2018 ett gjeldsregister. Det vi si at usikret gjeld skal registreres i et register slik at banker og kredittinstitusjoner får en bedre...

Innovasjon Norge

Søk om støtte Har du en god idé kan det være lurt å ta en kikke på Innovasjon Norge sine sider. Det finnes mange støtteordninger der som du kanskje kan benytte deg av. Kort oppsummert kan de hjelpe deg med disse tingene: Rådgivningstjenester Nettverk og kometanse...

Holdingselskap

Holdingselskap Det vil ofte være gunstig å eie aksjer gjennom et holdingselskap, blant annet på grunn av fritaksmodellen. Fritaksmodellen gjør at holdingselskapet i stor grad er fritatt for skatt på utbytte og for gevinst på aksjer, andeler og finansielle instrumenter...

Små bedrifter og økonomi

ØKONOMISK STYRING I SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Små og mellomstore bedrifter har behov for god og effektiv styring selv om det ikke er så komplekst som i større bedrifter. Alle bedrifter er forskjellige. De har forskjellig behov ut i fra hvilken bransje de tilhører...

Regnskapsfører kan bekrefte aksjeinnskudd

Nye regler fra 2.mai 2018 Advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd i penger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap og kapitalforhøyelse fra 2. mai 2018. Stortinget vedtok endringen i aksjelovene 16. juni 2017, men...

3 gode tips som øker trafikk på nettsiden din

Det er mange tips og råd om markedsføring på nettet. Her er 3 gode råd som jeg selv har forsøkt. Ikke publiser alt du legger ut på nettsiden din på Facebook. For at folk skal bli engasjerte er det smarteste du kan gjøre  legge ut det beste du publiserer. Publiserer du...

Tvangsmulgt

Skattemyndighetene kan vedta å ilegge tvangsmulkt til de som ikke leverer pliktige opplysninger, leverer åpenbart mangelfulle opplysninger, eller som ikke retter seg etter pålegg om bokføring. De ansvarlige har krav på en realistisk frist til å utføre de påkrevde...

5 grunner til å bruke regnskapsfører

Bruker regnskapsfører skal være både tidsbesparende og lønnsomt. Det finnes i dag veldig mange regnskapsførere å velge i. Her er 5 grunner til å benytte regnskapsfører. Frigjør tid til det du faktisk skal fokusere på. For at du skal kunne lykkes med din bedrift så må...

Markedsføring på nett

Hvordan markedsføre på nett? Markedsføring på nett kan i all hovedsak deles inn i 2 deler. Man kan betale for reklame eller men kan "søkermotor optimalisere" en nettside slik at den rangerer høyt hos de store søkermotorene som Google, Bing og Yahoo. Dette kalles SEO...

Små bedrifter og økonomi

Det starter med likviditet Det aller første utfordringen man støter på når man har startet opp, og ofte mange ganger siden, er likviditet. Norge består av små og mellomstore bedrifter og nesten alle opplever utfordringer med likviditete en eller annen gang. Dette har...