Viktige datoer for privatpersoner og næringsdrivende i 2019

By: HenningUncategorized0 comments

Vi har forsøkt å samle de viktigste datoen som gjelder for deg som er lønnsmottaker, pensjonist, student eller næringsdrivende i 2019. Det er viktig at du privatperson eller bedrift overholder frister. Da slipper du problemer med det offentlige og evt. høye bøter. Les mer om tvangsmulgt her.

Næringsdrivende

Januar

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

31. frist for aksjonærregisteroppgave

Februar

1. levere lønnssammenstilling til de ansatte

5. sende inn a-melding

11. levere MVA-oppgave

15. betale første del av skatt på forrige års overskudd ( AS )

15. Innrapportere om betalinger til selsvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (  Rapportering Altinn via skjema RF-1321/RF-1301 )

Mars

5. sende inn a-melding

10. levere årlig MVA-oppgave

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

15. betale forskuddsskatt ( Enkeltpersonsforetak )

April

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-oppgave

10. levere årlig MVA-oppgave for virksomheter som driver med primærnæring

15. betale del to av forskuddskatt på fjorårets overskudd ( AS )

Mai

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

15. betale forskuddsskatt ( Enkeltpersonsforetak )

31. betale evt. resten av skatten for året før hvis forskuddskatten ikke er nok. Slippe restskatt

31. levere skattemelding og næringsoppgave

Juni

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-oppgave

30. Husk å avholde generalforsamling

Juli

5. sende inn a-melding

15. Skatt og arbeidsgiveravgift

31. levere årsregnskap ( AS )

August

5. sende inn a-melding

31. levere MVA-oppgave

September

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

16. betale forskuddskatt (ENK)

Oktober

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-Oppgave

November

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

15. betale forskuddsskatt ( Enkeltpersonsforetak )

Desember

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-oppgave

Lønnsmottaker, pensjonist og studenter

Februar

15. februar

Skattemelding – du skal ha mottatt alle årsoppgavene du trenger. Med alle oppgavene tilgjengelig kan du allerede da regne ut om du får restskatt eller om du har penger til gode på skatten.

Mars

1. mars

Skattemelding – frist for å bli elektronisk bruker

Les også: Hvordan levere skattemeldingen elektronisk?

15. mars

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

April

4. april

Skattemeldingen (selvangivelsen) for lønnstakere og pensjonister blir tilgjengelig elektronisk.

Les også: Skattemeldingen: Disse 7 postene retter skattyter oftest

4. april

Skattemelding – utsendelse på papir starter

29. april

Frist for å delegere rettigheter til en annen for å se, endre og levere skattemeldingen

30. april

Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave

30. april

Skattemelding – frist for å søke om utsatt leveringsfrist.

30. april

Skattemelding – frist for å endre og levere

Les også: Skattemeldingen: Pensjon fra Sverige eller Danmark? Du kan miste fradrag!

Les også: Skattemeldingen: Slik legger du til ekstra opplysninger

Mai

14. mai

Revidert nasjonalbudsjett legges frem.

15. mai

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

31. mai

Skattemelding – personlig næringsdrivende – frist for å levere

Les også: Kan du få tilleggsskatt hvis du ikke retter opp feil i skatteoppgjøret?

Juni

Ca. 20. juni

Skatteoppgjøret klart for de aller fleste

September

16. september

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

Oktober

7. oktober

Statsbudsjettet for 2020 legges frem.

November

15. november

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

Desember

16. desember

Skattekort – utsending av informasjon om ditt skattekort starter.

Vi har forsøkt å samle de viktigste datoen som gjelder for deg som er lønnsmottaker, pensjonist, student eller næringsdrivende i 2019. Det er viktig at du privatperson eller bedrift overholder frister. Da slipper du problemer med det offentlige og evt. høye bøter. Les mer om tvangsmulgt her.

Næringsdrivende

Januar

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

31. frist for aksjonærregisteroppgave

Februar

1. levere lønnssammenstilling til de ansatte

5. sende inn a-melding

11. levere MVA-oppgave

15. betale første del av skatt på forrige års overskudd ( AS )

15. Innrapportere om betalinger til selsvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (  Rapportering Altinn via skjema RF-1321/RF-1301 )

Mars

5. sende inn a-melding

10. levere årlig MVA-oppgave

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

15. betale forskuddsskatt ( Enkeltpersonsforetak )

April

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-oppgave

10. levere årlig MVA-oppgave for virksomheter som driver med primærnæring

15. betale del to av forskuddskatt på fjorårets overskudd ( AS )

Mai

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

15. betale forskuddsskatt ( Enkeltpersonsforetak )

31. betale evt. resten av skatten for året før hvis forskuddskatten ikke er nok. Slippe restskatt

31. levere skattemelding og næringsoppgave

Juni

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-oppgave

30. Husk å avholde generalforsamling

Juli

5. sende inn a-melding

15. Skatt og arbeidsgiveravgift

31. levere årsregnskap ( AS )

August

5. sende inn a-melding

31. levere MVA-oppgave

September

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

16. betale forskuddskatt (ENK)

Oktober

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-Oppgave

November

5. sende inn a-melding

15. betale skatt og arbeidsgiveravgift

15. betale forskuddsskatt ( Enkeltpersonsforetak )

Desember

5. sende inn a-melding

10. levere MVA-oppgave

Lønnsmottaker, pensjonist og studenter

Februar

15. februar

Skattemelding – du skal ha mottatt alle årsoppgavene du trenger. Med alle oppgavene tilgjengelig kan du allerede da regne ut om du får restskatt eller om du har penger til gode på skatten.

Mars

1. mars

Skattemelding – frist for å bli elektronisk bruker

Les også: Hvordan levere skattemeldingen elektronisk?

15. mars

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

April

4. april

Skattemeldingen (selvangivelsen) for lønnstakere og pensjonister blir tilgjengelig elektronisk.

Les også: Skattemeldingen: Disse 7 postene retter skattyter oftest

4. april

Skattemelding – utsendelse på papir starter

29. april

Frist for å delegere rettigheter til en annen for å se, endre og levere skattemeldingen

30. april

Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave

30. april

Skattemelding – frist for å søke om utsatt leveringsfrist.

30. april

Skattemelding – frist for å endre og levere

Les også: Skattemeldingen: Pensjon fra Sverige eller Danmark? Du kan miste fradrag!

Les også: Skattemeldingen: Slik legger du til ekstra opplysninger

Mai

14. mai

Revidert nasjonalbudsjett legges frem.

15. mai

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

31. mai

Skattemelding – personlig næringsdrivende – frist for å levere

Les også: Kan du få tilleggsskatt hvis du ikke retter opp feil i skatteoppgjøret?

Juni

Ca. 20. juni

Skatteoppgjøret klart for de aller fleste

September

16. september

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

Oktober

7. oktober

Statsbudsjettet for 2020 legges frem.

November

15. november

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.

Desember

16. desember

Skattekort – utsending av informasjon om ditt skattekort starter.

Illustrasjon av en kalender med viktige datoer

Relaterte innlegg

Foliering av bil

okt 09, 2020

Lysskilt

feb 10, 2020

Leave A Comment